Personvernerklæring

Introduksjon

Nyttige idéer AS (org. no.921 534 930) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende måte i forbindelse med at du besøker våre nettsider  www.virkemiddelapparatet.no, www.skattefunneksperten.no og deltar på våre kurs på kursnavn.simplerosites.com.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Samtykke

Ved å samtykke til denne erklæringen bekrefter du at du har lest og at har lest, forstått og akseptert innholdet i denne personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Hvis barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.

Behandlingsansvarlig

Nyttige idéer AS ved styrets leder har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av våre tjenester på våre nettsider, vil vi kunne behandle dine personopplysninger

 • Navn
 • Mail-adresse
 • Telefonnummer
 • Firma
 • Svar på spørsmål vi har stilt i nettbasert spørreskjema
 • Dine aktiviteter og data knyttet til gjennomføring av kurs

Slik innhentes informasjonen:

Personopplysninger innhentes fortrinnsvis ved

 • Påmelding til vårt nyhetsbrev eller gratiskurs
 • Svar på nettbaserte spørreundersøkelser
 • Direkte kontakt på telefon, e-post eller Linkedin

Formålet med informasjonen som innhentes:

Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og nettsidene, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 • Gi tilgang til våre tjenester
 • Tilby deg gratiskurs og betalte kurs m m
 • Sende ut informasjon om relevante hendelser, produkter og tjenester

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.

Slik lagres informasjonen:

Informasjon innhentet gjennom skjema på våre nettsider lagres i skyen hos vår leverandør av spørreskjemaverktøy, Typeform. Informasjon innhentet gjennom påmelding til nettkurs lagres i skyen hos vår leverandør av nettkursplattform, Simplero. Informasjon vil i tillegg kunne bli lagret i skyen hos vår leverandør av kontorstøtteverktøy, Google, samt på våre egne kontormaskiner. Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes, med mindre annet følger av lov.

Dine rettigheter

Du som bruker av våre nettsider har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på tlf 47397482 eller mail ph@skattefunneksperten.no